داروی اصلی بهبودی از سکته مغزی

“اگر ورزش یک قرص بود، پرتجویزترین دارو در دنیا می شد.”
متناسب بودن بدن برای بهبودی پس از سکته مغزی ضروری است، زیرا بهبودی و نوروپلاستیسیته انرژی زیادی می گیرند.
🔸زندگی پس از سکته مغزی انرژی زیادی می گیرد
مبتلایان به سکته مغزی، در مقایسه با قبل از سکته، برای زندگی کردن دوبرابر بیشتر انرژی مصرف می کنند.
عوامل زیادی وجود دارند که در نیاز به افزایش انرژی نقش دارند‌‌‌. از جمله:
▪️ حرکت کردن در شرایطی که حرکات کارایی ندارند
▪️ حرکت کردن در شرایطی که یک سمت بدن ضعیف است
▪️ مصرف داروهای تجویز شده بعد از سکته مغزی که می توانند انرژی را تحلیل ببرند
در راس همه این عوامل، بعد از سکته مغزی، بدن مبتلایان نسبت به قبل بیشتر تمایل دارد که از فرم خارج شود.
قدرت قلبی عروقی مبتلایان به سکته مغزی در مقایسه با همسالانشان که از فرم خارج می شوند، بطور میانگین نصف شده است. این امر برای قدرت عضلانی هم صادق است‌.
بسیاری از فعالیت های روزانه، بویژه راه رفتن، در مقایسه با کسانی که سکته مغزی نداشته اند، دو برابر بیشتر انرژی می گیرد.
هر کاری که مبتلایان به سکته مغزی انجام می دهند، دو برابر انرژی می گیرد، اما آنها نصف انرژی را دارند.
بنابراین، مبتلایان به سکته مغزی باید ورزش کنند تا قدرت کافی برای زندگی کردن را حفظ کنند. آنها همچنین باید با کاهش طبیعی قدرت عضلانی و قلبی عروقی که با افزایش سن پیش می آید مبارزه کنند‌.
برچسب ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,