سابقه فامیلی خطر سکته مغزی را 64 درصد بیشتر می‌کند

این تحقیقات جدید حاکی است: افرادی که یکی از برادران یا خواهران آنها دچار سکته مغزی شده است، بیشتر در معرض خطر ابتلا به سکته قرار دارند.
پژوهشگران انستیتوی کارولینسکا در شهر استکهلم پایتخت سوئد دریافتند: افرادی که برادر یا خواهر آنها درگذشته دچار سکته مغزی شده است، به میزان 64 درصد بیشتر در معرض ابتلا به سکته مغزی نسبت به کسانی قرار دارند که پیشینه ابتلا به سکته مغزی در خانواده آنها وجود ندارند.این پژوهشگران افزودند: خطر وقتی بیشتر از این میزان نیز می شود که برادر این افراد در سنین تقریباً جوانتری دچار سکته شده باشد و به عنوان مثال، خطر وقتی دوبرابر می شود که برادر در سن پایین تر از 56 سالگی دچار سکه مغزی شده باشد.نتایج این تحقیقات اکثراً درارتباط با یکی از رایج ترین سکته ها یعنی سکته ایسکمیک مغزی است که در نتیجه توقف خونرسانی به مغز به علت انسداد یکی از رگ های خونی بروز می‌کند.

پیشگیری از سکته مغزی

پژوهشگر اریک انگلسون مسئول این تحقیقات گفت: بیماران در معرض خطر ابتلا به سکته قلبی یا مغزی باید بدانند که علتی ژنتیکی در این زمینه دخیل است.وی خاطرنشان کرد: خطر ابتلای خانوادگی به سکته چه بسا فقط علت ژنتیکی ندارد بلکه شیوه زندگی یک خانواده ممکن است در این زمینه نقش داشته باشد که البته می توان آن را تغییر داد.این تحقیقات از بیش از ۳۰ هزار و ۷۰۰ زن و مرد که یکی از اعضای خانواده آنها دچار سکته شده بود و همچنین 152 هزار نفر که سابقه خانوادگی ابتلا به سکته نداشتند، صورت گرفت.این نتایج نشان داد خطر ابتلا به سکته مغزی در افرادی که یک برادر یا خواهر آنها پیشتر دچار سکته مغزی شده است، بین 61 تا 64 درصد افزایش می یابد اما آن دسته از افرادی که یک برادر یا خواهر ناتنی آنها دچار سکته شده باشد، به میزان 41 درصد بیشتر در معرض ابتلا به سکته قرار دارند.
سوال و پاسخ های خانواده ها