لوب های مغز

لوب های مغز: تفاوت ها و تسک ها
مغز به ۴ لوب مختلف تقسیم می شود. این لوب ها در تسک های مختلف تخصص یافته اند. اگر بدانیم که ۴ قسمت مختلف مغز چه کاری انجام می دهند، آنگاه ما می توانیم آن نواحی را از طریق تسک های اختصاصی خودشان تمرین دهیم. در ادامه فهرستی از ۴ لوب مغز و اعمالی که کنترل می کنند ارائه خواهد شد.
 شتاب بخشیدن به بهبودی پس از سکته مغزی با به کارگیری یک اصل!
اصل و مفهومی که در توانبخشی سکته مغزی کمتر بکار گرفته شده است، اصل ویژگی است (Specificity).
به کارگیری اصل ویژگی، به درک خوب از مغز و عملکرد آن نیاز دارد.
اصل ویژگی به ما اجازه می دهد تا هدف توانبخشی را مانند لیزر درست به ناحیه ای یا عملکردی از مغز، که بیشترین نیاز به آن وجود دارد، متمرکز کنیم.
و این به معنی نتایج بهتر در یک مدت زمان کوتاهتر می باشد.
لوب های مغز
۱- لوب پیشانی
▪️شناخت (توانایی فکر کردن و استدلال کردن)
▪️طرح ریزی حرکت و تفکر
▪️سازماندهی، حافظه کاری
▪️حرکت سریع چشم (ساکاد)
▪️کنترل حرکت و گفتار
▪️توجه، اتیکت اجتماعی، هیجان/خلق، شروع، خودبخودی حرکت، و شخصیت
۲- لوب گیجگاهی
▪️ ادراک، درک، و ارتباط شنوایی
▪️ درک و ارتباط بینایی
▪️ بویایی و چشایی
▪️ حافظه کوتاه مدت
▪️ هیجان، رفتار، و شخصیت
۳- لوب آهیانه ای
▪️ ادراک حسی ( مثل حس پیکری، بینایی، یکپارچگی دهلیزی، و غیره)
▪️ پردازش اطلاعات حسی از بدن ( مثل لامسه، درد، ارتعاش، فشار، و غیره)
▪️ آگاهی و جهت گیری فضایی
▪️ ردیابی بصر ی (visual pursuit)
۴- لوب پس سری
▪️ ادراک و موضع بینایی ( شکل پایه، رنگ و میدان بینایی)
مخچه
توجه داشته باشید که مخچه ناحیه ای از مغز نیست بلکه بخش مهمی از سیستم عصبی است که اغلب عملکردش به دنبال سکته مغزی مختل می شود‌.
مخچه در اعمال زیر نقش دارد:
▪️ تعادل
▪️ هماهنگی حرکتی
▪️ ریت
▪️ ریتم
▪️ حرکات چشم
▪️ شناخت
▪️ هیجان