ویدیو

برای دیدن هر ویدیو روی آن کلیک کنید

سکته مغزی: تمرین تحمل وزن روی آرنج مبتلا با خم و راست کردن آرنج

سکته مغزی: تمرین انتقال وزن دینامیک در وضعیت نشسته

سکته مغزی: چرخش تنه به همراه حرکات شانه در وضعیت نشسته

سکته مغزی: تمرین ایستادن از وضعیت نشسته روی صندلی

سکته مغزی: نمونه تمرینات برای اندام تحتانی و ران مبتلا

سکته مغزی: تمرین برای اندام فوقانی مبتلا سمت فلج بدن

سکته مغزی: تمرین برای اندام فوقانی اسپاستیک (اندامی که سفت شده)

سکته مغزی: تمرین برای بهبود کنترل اندام تحتانی در ایستادن

سکته مغزی: تمرین برای شانه و اندام فوقانی مبتلا

آینه درمانی برای افتادگی مچ پا

تمرینات سطح ۱ دست پس از سکته مغزی

کمک به راه رفتن بیمار پس از سکته مغزی

نمونه تمرینات اندام فوقانی پس از سکته مغزی

دستکش رباتیک NeoMano هوشمند

سیستم حرکت درمانی MOTOmed برای مبتلایان به سکته مغزی

تمرین برای افتادگی پا پس از سکته مغزی

توانبخشی سکته مغزی با روش واقعیت مجازی

توانبخشی دست با واقعیت مجازی برای مبتلایان به سکته مغزی

آینه درمانی پس از سکته مغزی

اسپاستیسیته (سفتی عضلانی) پس از سکته مغزی

صفحه تیمو برای بهبود تعادل پس از سکته مغزی

ارزیابی تعادل در وضعیت ایستاده برای بیمار سکته مغزی

ارزیابی تعادل در وضعیت نشسته بیمار سکته مغزی

آرمئو اسپرینگ برای توانبخشی دست مبتلا پس از سکته مغزی

تست برخاستن و رفتن برای سنجش تحرک و تعادل پس از سکته مغزی

تست کنترل تنه پس از سکته مغزی

فیزیوتراپی برای بهبود تعادل استاتیک و دینامیک پس از سکته مغزی

ارتز سبک وزن برای توانبخشی دست پس از سکته مغزی

دستکش رباتیک نرم برای توانبخشی دست پس از سکته مغزی

ای لینک برای توانبخشی سکته مغزی

آینه درمانی برای بهبود عملکرد دست پس از سکته مغزی

توانبخشی پس از سکته مغزی و گفتاردرمانی

چگونه با کسی که پس از سکته مغزی دچار آفازی شده است صحبت کنیم؟

تکنیک جابجا کردن بیمار از وضعیت خوابیده به نشسته لب تخت و تعادل

ایده های درمان عملکردی در فلج نیمه بدن بزرگسالان

فعالیت های عملکردی پس از سکته مغزی

کاردرمانی نمونه تمرینات دست

پس از سکته مغزی: اولین قدم حیاتی برای بهبود بخشیدن به تعادل

تمرین برای بهبود تعادل پس از سکته مغزی

توانبخشی تنها راه بهبود و کسب مجدد حرکت پس از سکته مغزی است

نمونه تمرینات اندام فوقانی در وضعیت نشسته پس از سکته مغزی

کاردرمانی برای بهبود عملکرد اندام فوقانی پس از سکته مغزی

سبوفلکس تراپی برای درمان دست مبتلا پس از سکته مغزی مزمن

توانبخشی پس از سکته مغزی(کینزیوتیپ دست)

توانبخشی پس از سکته مغزی در بیمارستان

توانبخشی پس از سکته مغزی در بیمارستان 2

توانبخشی در آلمان

سطح سخت MusicGlove برای تمرین دست مبتلا پس از سکته مغزی

سیستم توانبخشی دست بایونس برای دست مبتلا پس از سکته مغزی

سبوتکنولوژی برای کمک به درمان دست مبتلا پس از سکته مغزی

شیفت طرفی وزن در حالت ایستاده پس از سکته مغزی

ترکیب تحریک الکتریکی و ورزش برای بهبود اندام فوقانی مبتلا پس از سکته

تحریک الکتریکی مغز برای بهبودی سریع بیماران مبتلا به سکته مغزی

تکنیک های تحرک و جابجایی در تخت پس از سکته مغزی

آموزش به بیمار سکته مغزی حرکت از وضعیت نشسته به ایستاده

پیشگیری از سکته مغزی

استفاده از تکنولوژی تلفن همراه در توانبخشی سکته مغزی

زندگی پس از سکته مغزی: پیشگیری یا کاهش شانه درد

وسیله الکترونیک جدید برای کمک به بهبودی و کنترل حرکت دست پس از

توانبخشی برای پارالیزی دست پس از سکته مغزی

تکنولوژی دست امید

روشی جالب برای پیشرفت راه رفتن پس از سکته مغزی

یوگا پس از سکته مغزی

کاردرمانی پس از سکته مغزی

حرکت سازی کتف پس از سکته مغزی

پیشگیری از شانه درد پس از سکته مغزی

مراقبت اورژانس توسط متخصصین سکته مغزی در واحد سکته مغزی بیمارستان

سکته مغزی، علل، علائم، و درمان

نمونه تمرینات برای اندام فوقانی مبتلا پس از سکته مغزی

بهترین غذاها برای سکته مغزی

انجام تست FAST برای تشخیص سکته مغزی

تشخیص سریع سکته مغزی با تست FAST

نمونه تمرینات توانبخشی برای دست مبتلا پس از سکته مغزی

وضعیت دهی اندام فوقانی مبتلا برای عرکت پس از سکته مغزی

استفاده اجباری از اندام فوقانی مبتلا پس از سکته مغزی با محدود کردن اندام سالم

استفاده اجباری از دست مبتلا پس از سکته مغزی

رفلکس کششی زانو چیست

اختلال حسی پس از سکته مغزی

کشش ملایم و کنترل سفتی اندام فوقانی پس از سکته مغزی

تمرین راه رفتن به شکل 8 انگلیسی پس از سکته مغزی

نمونه تمرینات برای دست مبتلا پس از سکته مغزی

کاهش درد و تورم شانه و دست مبتلا پس از سکته مغزی

تمرین برای بهبود استفاده از دست مبتلا پس از سکته مغزی

فیلمی کوتاه در باره ربات توانبخشی دست

تمرین برای تعادل دینامیک پس از سکته مغزی

تکنیک کینزیوتیپ برای توانبخشی پس از سکته مغزی

دستگاه تنس فیزیوتراپی راه رفتن را بهتر می کند

 

فیلم سکته مغزی