مفز چگونه حرکت را کنترل می کند

مغز چگونه حرکت را کنترل و اطلاعات حسی را دریافت می کند
مغز به ۲ نیمکره راست و چپ تقسیم شده است. اگر خطی از وسط بدن از بالا به پایین رسم کنیم، بدن نیز به ۲ نیمه راست و چپ تقسیم می شود. نیمکره چپ سمت راست بدن، و نیمکره راست، سمت چپ بدن را کنترل می کند.
نیمکره راست مغز حرکت سمت چپ بدن را کنترل می کند. برای انجام این کار، نیمکره راست مغز همچنین با مخچه چپ صحبت می کند، که همچنین با نیمه چپ بدن صحبت می کند.
بطور خلاصه:
مغز راست- مخچه چپ = حرکت سمت چپ بدن
اطلاعات حسی پیکری، یا اطلاعات حسی از پوست، عضلات، و مفاصل نیز به همین صورت، چپ به راست مرتبط است. احساس از سمت چپ بدن، حرکت مفاصل، و کشش عضلات به مغز راست ( و مخچه چپ) ارسال می شود. بنابراین، مغز راست در نهایت اطلاعات حسی از سمت چپ بدن را پردازش می کند‌.
با توجه به تصویربرداری تشخیصی پیشرفته، حتی اکثر بیماران می دانند که کدام لوب یا ناحیه مغزشان به دنبال سکته مغزی آسیب دیده است. هر چند، همه بیماران اختلال عملکردی مشابهی ندارند، و بیماران ممکن است همچنین درجات مختلفی از اختلالات عملکردی داشته باشند. به این دلیل، هدف باید تمرکز بر علائم یا اختلالات عملکردی ویژه باشد. با آگاهی از اختلالات عملکردی بیمار، باید آنها را در برنامه روتین توانبخشی بیماران گنجاند.
وقتی که ویژگی اختلال عملکردی تعیین نشده باشد، باید از برنامه کلی توانبخشی مغز چپ یا راست استفاده کرد‌.

نیمکره های مغز