ناشنوایی ناگهانی شاخص جدیدی در پیش بینی بروز سکته مغزی

 دردهای مزمن در دست چپ می تواند علامتی برای بروز قریب الوقوع سکته قلبی باشد. اکنون محققان دانشگاه تایپه در تایوان در تحقیقاتی که به مدت پنج سال روی هزار و 423 بیماری که به دلیل ناشنوایی ناگهانی در بیمارستان تحت درمان قرار داشتند نشان دادند که ناشنوایی ناگهانی می تواند شاخصی برای پیش بینی بروز سکته مغزی در نظر گرفته شود.
سپس این اطلاعات با شرایط 5 هزار و 692 بیمار در گروه کنترل مقایسه شد.
پس از بررسی این اطلاعات محققان دریافتند افرادی که با افت قدرت شنوایی مواجه بودند تا 64 درصد بیشتر از شرکت کنندگان گروه کنترل در معرض خطر بروز سکته مغزی قرار داشتند.

بهبودی سکته مغزی

براساس گزارش سایبرمد، همچنین این دانشمندان کشف کردند که در بیشتر موارد، سکته مغزی دو سال بعد از اینکه بیماران شنوایی خود را از دست داده بودند رخ داده است.
این بدان معنی است که از ناشنوایی ناگهانی می توان در پیشگیری و پیش بینی سکته مغزی در سالهای آینده استفاده کرد.
این تحقیقات نشان می دهد که بیماران متأثر از ناشنوایی ناگهانی دارای سطح بسیار بالایی از فیبرینوژن ( نوعی گلیکوپروتئین ویژه انعقاد خون ) و کلسترول خون هستند.
این دو مورد نیز می توانند به عنوان فاکتورهای مهمی در بروز سکته مغزی مد نظر قرار گیرند.