وضع اقتصادی با سکته مغزی ارتباط دارد

آخرین شماره نشریه پزشكی استروك نوشت : بین شرایط اقتصادی – اجتماعی افراد میان سال و ابتلای آنان به سكته مغزی ارتباط وجود دارد.
بررسی اخیر محققان در باره حدود 20 هزارفرد نشان می دهد : شرایط اقتصادی ، میزان درآمد وهمچنین میزان تحصیلات از عوامل تاثیرگذار بر بروز سكته مغزی در افراد میانسال است .
براساس این بررسی : در بین این عوامل شرایط اقتصادی افراد میانسال بیشترین تاثیر را بر ابتلای آنان به سكته مغزی دارد ، به گونه ای كه افراد با وضع اقتصادی خوب كمتر در خطر ابتلا به سكته مغزی قرار دارند.
پیش از این نیز بررسی ها تاثیر فراوان عوامل اجتماعی را بر بروز بسیاری از بیماری ها نظیر بیماری های قلبی و دیابت نشان داده بود.

 

علائم سکته مغزی در زنان و مردان متفاوت است

 

 

بهبودی سکته مغزی