افزایش تری گلسرید(چربی خون)، خطر سکته مغزی را افزایش می دهد

به نقل از پایگاه اینترنتی دانشگاه sungkyvnkwan تری گلسرید نوعی چربی است که در جریان خون در گردش است و بین وعده های غذایی انرژی بدن را تامین می کند .
هنگامی که میزان جذب کالری زیاد باشد و کمتر این کالری مصرف شود، میزان تری گلسرید خون افزایش می یابد.
پژوهشگران کره ای به تازگی طی مطالعاتی بر روی هزار و 49 بیمار دریافتند حدود 247 نفر آن ها سابقه سکته مغزی تصلب شریان را داشته اند.
این سکته مغزی نوعی کم خونی موقت است که منجر به عدم رسیدن خون به مغز می شود. نتایج این مطالعات نشان داد افرادی که میزان تری گلسرید خون آن ها زیاد است، حدود 7/2 برابر بیشتر از دیگر افراد به این نوع سکته مبتلا می شوند.
روغن ماهی خطر سکته مغزی نوزادان کم وزن را در آینده کاهش می دهد