موسیقی سرعت بهبود بیماران متاثر از سکته مغزی را افزایش می دهد

محققان دانشگاه هلسینکی که نتایج تحقیقات خود را در مجله Brain منتشر کرده اند با بررسی بیماران متاثر از سکته مغزی به مدت دو سال نشان دادند که موسیقی نه تنها می تواند اثرات مثبتی روی خلق و خوی بیماران آسیب دیده از سکته مغزی داشته باشد بلکه می تواند بهبود حافظه کلامی و منطقه تمرکز توجه را تسریع بخشد.

موسیقی درمانی برای سکته مغزی

در این تحقیق، بیماران از سال 2004 تا 2006 در سه گروه مختلف مورد آزمایش قرار گرفتند. برای گروه اول گوش دادن به موسیقی به مدت دو ساعت در روز و برای گروه دوم خواندن کتابهای صوتی تجویز شد و برای گروه سوم که گروه کنترل کننده دو گروه اول بودند، استفاده از هیچ ماده صوتی توصیه نشد. در این بررسی، نوع موسیقی و کتاب صوتی با انتخاب خود بیماران انجام گرفت.
براساس گزارش بی بی سی نیوز، در این خصوص این دانشمندان توضیح دادند: “ما دریافتیم که سه ماه پس از سکته مغزی، حافظه کلامی با گوش دادن به موسیقی 60 درصد نسبت به هفته اول، 18 درصد نسبت به افرادی که از کتابهای صوتی استفاده می کردند و 29 درصد نسبت به گروه کنترل بهتر شد.”
این دانشمندان در ادامه افزودند: “به همین نسبت “تمرکز توجه” در گروهی که به موسیقی گوش می دادند 17 درصد بهتر شد درحالی که در دو گروه دیگر بهبودی در این بخش مشاهده نشد.”
این تحقیق برای اولین بار نشان می دهد که گوش دادن به موسیقی در دوره اولیه آغاز درمان بیماران آسیب دیده از سکته مغزی می تواند بهبود شناختی را تسریع بخشد.

موزیک برای مغز