پیشگیری از سکته مغزی

قلب ضربان خود را در رحم ، مدتها قبل از تولد معمولا ٢١ تا ٢۸ روز پس از لقاح شروع می کند. ميانگين ضربان قلب حدود ١۰۰/۰۰۰ بار در روز يا حدود ۲/۵ بيليون بار در ۷۰ سال زندگی است.
با هر ضربان ، قلب خون را به تمام بدن پمپ می کند . قلب تقريبا ۷۰ بار در دقيقه می زند . ضربان قلب در حين ورزش و يا در مواقع هيجانی دو برابر می شود.
خون از حفره های چپ قلب پمپ شده و از طريق شريان ها منتقل می شود و در نهايت به مويرگ ها در تمام بافت ها ، مانند پوست و ساير اعضای بدن می رسد.
با رساندن اکسيژن و مواد غذايی به بافت های بدن و جمع آوری مواد زايد ، خون توسط سيستم وريدی به حفره های راست قلب باز می گردد. در مدتی که خون در کبد گردش می کند ، مواد زايد زدوده می شوند.
اين سيستم خارق العاده ، مستعد بيماری و مورد تهاجم قرار گرفتن از طرف عوامل گوناگون می باشد، كه از تعداد زيادی از آنها می توان جلوگيری به عمل آورد و يا آنها را درمان کرد.
بیماری هایی که قلب را مستعد سکته میکند

پیشگیری از سکته مغزی

1-بيماری کرونری قلب

بيماری رگ های خونی تامين کننده عضله قلب است. عوامل خطرزای اصلی در بروز اين بيماری ها عبارتند از:
• فشار خون بالا
• کلسترول بالای خون
•مصرف دخانيات
•رژيم غذايی ناسالم
•عدم فعاليت فيزيکی
•ديابت
•وراثت
عوامل خطرزای ديگر عبارتند از:
•فقر
•سطح تحصيلات پايين
•فقر سلامت روانی (افسردگی)
• التهاب و اختلال در لخته شدن خون

2- بيماری رماتيسمی قلب

عبارت از آسيب به عضله قلب و دريچه های قلب ناشی از تب رماتيسمی (به دليل باکتری استرپتوکوک).

 3- بيماری مادرزادی قلب

ناهنجاری های مادرزادی ساختار قلب ممکن است به دليل عوامل ژنتيکی يا در معرض پرتو های مضر قرار گرفتن در دوره بارداری باشند.
نمونه اين اين ناهنجاری ها عبارتند از:
▪️وجود سوراخ هايی در قلب
▪️دريچه های غيرطبيعی
▪️ و حفره های غير طبيعی قلب.
عوامل خطرزا در بروز اين بيماري ها عبارتند از:
▪️مصرف الکل توسط مادر
▪️دارو ها ( مانند تاليدوميد و وارفارين )
▪️عفونت های مادر مانند سرخجه
▪️تغذيه نامناسب مادر (مصرف اسيد فوليک کم)
▪️رابطه خونی نزديک والدين (هم خونی).

4- ساير بيماری های قلبی عروقی

¤تومور های قلبی
¤ تومور رگ های خونی مغز
¤ اختلالات عضله قلب (ميوپاتی قلبی)
¤ بيماری های دريچه قلبی
¤ و بيماری های پوشش قلب.

عوامل ديگری که می توانند به قلب و سيستم عروقی صدمه بزنند

¤التهاب
¤ داروها
¤ فشارخون بالا
¤ رژيم غذايی ناسالم
¤ تروما
¤سم ها
¤ و الکل