اجزای سیستم عصبی

سيستم عصبی به دو بخش تقسيم می شود: 1- سيستم عصبی مركزی 2- سيستم عصبی محيطی سيستم عصبی مركزی از مخ، مخچه، تنه مغزی و نخاع شوكی تشكيل شده است. سيستم عصبی محيطی شامل همه ساختمان هايی است كه در خارج از جمجمه و نخاع شوكی قرار دارند. از...

توانبخشی عصبی

توانبخشی عصبی عبارت است از آموزش فرد مبتلا با هدف کمک به وی برای کسب استقلال فیزیکی، روانی، اجتماعی، و حرفه ای تا حد ممکن در خانواده و اجتماع متناسب با شدت بیماری او و محدودیت های محیطی. توانبخشی فرایندی است که در آن فرد مبتلا نقش اصلی را...

کاردرمانی در سکته مغزی

کاردرمانی در سکته مغزی :کاردرمانی به عنوان یکی از رشته های توانبخشی در کنار متخصصین مغز و اعصاب،فیزیوتراپی ،گفتاردرمانی و مددکار اجتماعی نقش محوری و مهمی را در بازگشت بیماران به حداکثر استقال شان در فعالیت های روزمره زندگی دارد. مشاوره کاردرمانی در سکته مغزی:یکی از انواع مداخالات کاردرمانی...

مشکلات سکته مغزی برای فرد مبتلا

مشکلات ایجاد شده پس از سکته مغزی برای فرد: – سوگواری بدلیل ترس از دست دادن و آینده خصوصا زمانی که فرد جوان باشد – شوک، انکار،درماندگی،ناکامی،ترس و ناامیدی – اختلال در توالی زمانی مراحل زندگی مثل بازنشسته شدن زود هنگام از کار – عدم سازماندهی مجدد خود –...

اهداف کاردرمانی در مرحله حاد سکته مغزی

اهداف کاردرمانی در مرحله حاد سکته مغزی:– ارتقای اعتماد و استقلال عملکردی پس از آسیب– کمک به بیماران جهت کسب مهارت های لازم جهت داشتن زندگی معنی دار– کمک به بیماران جهت رسیدن به نقش های ارزشمند خود در محیط فیزیکی و اجتماعی– فراهم کردن یک انتقال ایمن از...

انتقال بیمار سکته مغزی از مرحله حاد

کاردرمانگران بصورت تیمی با سایر اعضای تیم درمان توانبخشی-خود بیمار و خانواده وی مرحله انتقال بیمار از مرحله حاد به بخش سرپایی و شروع برنامه توانبخشی را انجام می دهند. موارد مهم در انتقال از مرحله حاد بیمار سکته مغزی شامل مراحل زیر اند: – ارجاع جهت ویزیت در...

مداخالت مشاوره ای کاردرمانی برای سکته مغزی

– تشکیل گروه درمانی در بیمارستان و فراهم کردن فرصتی برای آگاه شدن از واقعیت. – آموزش های لازم در خصوص دوره انتقال هنگام بازگشت به خانه – مشاوره کاردرمانی در راستای جستجوی معنا – مصاحبه ی انگیزشی پیرامون کشف مجدد خود – آموزش روش های وضعیت دهی جهت...

میزان شیوع سکته مغزی در ایران و جهان

ایران دومین کشور از نظر شیوع سکته‌های مغزی در جهان به شمار می‌رود.  سکته مغزی دومین علت مرگ و میر در ایران است و شیوع آن ۱۵۰ در ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است. روز ۲۹ اکتبر به نام روز جهانی سکته مغزی نامگذاری شده است. بر اساس آمارهای سازمان‌های...

نشانه های سکته مغزی از یک تا سه ماه قبل

نشانه های سکته مغزی که در زیر به آنها اشاره می شود اولین علائم سکته مغزی است که احتمالا فرد آنها را نادیده می گیرد یا با مشکل جسمی دیگر اشتباها مرتبط می سازد. نشانه های سکته مغزی ۱- خواب رفتگی در دست و پای چپ یا نیمه چپ...

نقش کارهای روزمره در روند بهبودی بیمار سکته مغزی

تمرینات کاردرمانی مبتنی بر وضعیت‌های عملکردی و همسو با فعالیت‌های روزمره زندگی بیمار می باشد؛ یعنی اینکه مثلا اگر هدف ما دادن حالت‌ها و وضعیت‌های مختلف به بیمار است باید از سطوح پایین‌تر که نشستن است شروع کنیم و بعد سراغ سطوح بالاتر یعنی دو زانو ایستادن برویم. وضعیت‌های...